6 κατηγορίες με 175 ασκήσεις και προβλήματα στους αλγορίθμους.

Συμμετέχουν ενεργά 124 καθηγητές και 2520 μαθητές.
Οδηγός χρήσης σε βίντεο
Έκδοση νέου κωδικού εισόδου...
...για καθηγητές
...για μαθητές Η έκδοση νέου κωδικού μπορεί να γίνει μόνο από τον καθηγητή στην ομάδα που ανήκεις!
Επιστροφή

Στείλτε σχόλια και παρατηρήσεις
Υλοποίηση: Π. Κουτρούλης & Ε. Χωριανοπούλου, με την βοήθεια του pseudoglossa.gr